โรงเรียนดีดี

ที่พึ่งทางการศึกษา

คู่มือติวโจทย์ข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ + เฉลยละเอียด


O-NET

O-NET เป็นการสอบความรู้พื้นฐาน มีความยากง่ายอยู่ในระดับง่ายที่สุดในบรรดาการสอบทั้งหลายทั้งปวงเพื่อแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นสอบตรง โควตา GAT/PAT การสอบ O-NET นับว่าหมูที่สุดแล้ว อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรประมาทกลายเป็นหมูขึ้นเขียงเสียเอง!! เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่จะกวาดต้อนคะแนนเอามาตุนใว้ให้มากที่สุดก่อนยื่น Admissions ขอแนะนำให้ไปหาข้อสอบเก่ามาทดลองทำดู เพราะจากกการวิเคราะห์และคลุกคลีกับการทำคู่มือเฉลยข้อสอบ พบว่าข้อสอบในแต่ละปีมักจะออกในแนวเดียวกันกับข้อสอบเก่าที่เคยออกสอบมาแล้ว มีหลายเรื่องที่ออกซ้ำๆกัน เช่นเรื่อง คาบ/ความถี่ โพรเจคไทล์ ออกสอบติดต่อกันเกือบทุกปี ดังนั้นถ้าเราได้ฝึกทำข้อสอบเก่าจนชิน(ทำซ้ำหลาย ๆ รอบยิ่งดี) การสอบ O-NET ครั้งต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเก็บคะแนนมาตุนใว้ให้เต็มกระเป๋า

ขอแนะนำหนังสือคู่มือ ติวโจทย์ ข้อสอบจริง ฟิสิกส์ O-NET 4 พ.ศ. โดย อ.จรัญ บุระตะ ส.น.พ. นิพนธ์(ในเครือ พ.ศ. พัฒนา) ได้จัดทำเฉลยข้อสอบจริง O-NET ตั้งแต่ปี 49 ถึง 52 แบบละเอียด แสดงวิธีคิดเข้าใจง่ายมีเหตุผล แทรกจุดเน้น และสรุปเนื้อหาสำคัญๆ ที่ใช้ออกสอบ O-NET โดยเฉพาะ คู่มือเป็นแบบติวโจทย์ข้อสอบ ไม่ได้มีเฉพาะเฉลยข้อสอบเท่านั้น แต่ยังติวเนื้อหาให้ด้วย โดยนักเรียนจะได้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบจริง ที่มีเฉลยแบบละเอียด มีเหตุผล เข้าใจง่าย และได้ติวเนื้อหาไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งแตกต่างจากเล่มอื่นๆ ที่มีเฉพาะเฉลยเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบให้ฝึกฝนเพื่อเสริมความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ลองไปหาดูกันที่ซีเอ็ด หรือที่ร้านหรือศูนย์หนังสือทั่วๆ ไป ในราคาสุดคุ้มเพียงเล่มละ 99 บาทครับ

ตัวอย่างบางส่วนในหนังสือ


ใบแทรกแก้คำผิดในหนังสือคู่มือติวโจทย์ข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์.pdf


Views: 13411

Comments are closed for this blog post

© 2016   Created by ครูนายช่าง.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service